Logo KITOTEC  

Strona główna
powrót do strony głównej
powrót

Arkusz danych do pobrania

Mikroskopy pomiarowe 2034
Mikroskopy pomiarowe 2054
Mikroskopy pomiarowe 2008
Mikroskopy miniaturowe
Szkła powiększające pomiarowe
Szkło powiększające
do kontroli głębokości TL
Szkła powiększające włókiennicze
Szkła powiększające robocze
Szkła powiększające stacjonarne
Szkła powiększające kieszonkowe
Szkła powiększające ręczne
Szkła powiększające Steinheila
Szkła powiększające
zegarmistrzowskie
Szkła powiększające
do wykrywania pęknięć
Szkła powiększające beta
Szkła powiększające
do kontroli barw
Szkła powiększające
zakładane na głowę
Monokulary
Monokulary z soczewką do bliży
Mikroskop twardościowy Brinella
Szkła powiększające reklamowe
Liniały szklane 1972
Pomiar długości
Przymiary mlowetae RL
Pomiar długości

Ochrona danych