Logo KITOTEC

   Notka prawna

 
KITOTEC GmbH
Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
Niemcy

Telefon: +49 (0)2225 7095720
E-Mail: info@kitotec.biz
www.lupenshop.de
www.kitotec.biz

Dyrektor Zarządzający: Peter Müller
Sąd rejestrowy: Sąd krajowy: Bonn
Numer wpisu: HRB Bonn 19953
Nr EORI: DE 272570938114394 (Economic Operators Registration and Identification System)
Nr podatkowy: 222/5710/3740
Nr NIP zgodnie z § 27 a ustawy o podatku obrotowym: DE 289066722
REX (zarejestrowany eksporter) Nr wpisu do rejestru: DEREX71500182
Nr DUNS®: 342823633
Upoważniony przedsiębiorca (AEO)
Nr wpisu do rejestru: DE AEOC 129785

KITOTEC GmbH posiada następujące certyfikaty:
ISO 9001 DIN EN ISO 9001:2015
ISO 14001 DIN EN ISO 14001:2015
ISO 19600 DIN EN ISO 19600:2016
ISO 37001 DIN EN ISO 37001:2018
SA 8000 SA 8000:2014
ecovadis certificate ecovadis

Nazwy CHRYSALIS, KITO, KITOTEC, KITEC, KIMAG i KITOZOOM są zarejestrowanymi znakami towarowymi KITOTEC GmbH • Carl-Zeiss-Straße 11 • 53340 Meckenheim


Wykluczenie odpowiedzialności

KITOTEC GmbHnie ponosi odpowiedzialności za poprawność, niezawodność ani kompletność informacji podanych na naszych stronach. Z pełnym wykorzystaniem obowiązującego prawa firma KITOTEC GmbH i pozostałe podległe jej firmy wykluczają odpowiedzialność za powstałe straty wzgl. inne szkody towarzyszące bądź. będące następstwem innych szkód u użytkownika lub osób trzecich, które, bez względu na okoliczności, powstaną w wyniku dostępu lub wykorzystania naszych stron wzgl. ich niedostępności.

Własność umysłowa

Wszelkie prawa do własności umysłowej do wszystkich zamieszczonych na naszych stronach informacji i treści należą do KITOTEC GmbH, naszych licencjodawców oraz właścicieli prawnych. Większa część treści jest chroniona prawem autorskim, prawem ochrony marki oraz pozostałymi prawami. O ile nie podano inaczej, treść można kopiować wyłącznie na swoje własne potrzeby. Zabrania się zmiany, prezentacji, publikowania, przekazywania innym osobom oraz wykorzystywania treści do celów komercyjnych.

Dostępność

Nasze usługi są dostępne bez gwarancji na wady. Nie możemy zagwarantować dostępności stron WWW. Mogą pojawić się utrudnienia wynikające z zakłóceń, prac konserwacyjnych lub innych okoliczności, na które nie mamy wpływu. Nie możemy zagwarantować jakości, funkcjonalności, dostępności ani sprawności naszych stron WWW, ani też żadnych innych treści na stronach WWW. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, przerywania prezentowania lub usuwania treści naszych stron WWW, bądź też do przerywania dostępu lub blokowania określonych możliwości użytkowych bez konieczności informowaniu o zamiarze wykonania tych działań.

Wskazówka dotycząca odpowiedzialności

Mimo drobiazgowej kontroli nie jesteśmy w stanie dać gwarancji za treści zamieszczone w łączach zewnętrznych. Za treść stron, do których odnoszą się łącza, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ich administrator.
Sprzedaż wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą oraz instytucji prawa publicznego.

Osobom fizycznym, pragnącym zakupić produkty z naszej oferty,
chętnie podamy adres jednego ze sklepów specjalistycznych.

 
© KITOTEC GmbH — 2020
Ochrona danych